تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

افزایش تولید تخم مرغ از طریق مدیریت وزن در پولت ها

وزن بدن پولت ها به شدت بر بلوغ جنسی و عملکرد تولید مثلی آنها در زمان بلوغ به عنوان مرغان تخمگذار تاثیر می گذارد. مدیریت سلامت دستگاه گوارش کلید اصلی برای دستیابی به وزن ایده آل و اطمینان از عملکرد مطلوب و در نهایت حداکثر سودآوری می باشد.

با توجه به وزن بدن و عملکرد مرغان تخمگذار، بلوغ جنسی ارتباط مستقیمی با زمان شروع تولید دارد. یکنواختی گله در بلوغ جنسی به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا شروع تولید سریعتر، پیک تولید بالاتر و تولید تخم مرغ مستمرتری را دارا باشند. یکی دیگر از مزایای داشتن گله با وزن بدن یکنواخت، توانایی تامین تمام احتیاجات گله با یک رژیم غذایی است. به طور ایده آل، در یک گله مشخص یکنواختی وزن گله باید نزدیک به 85% باشد. پولت ها با وزن پایین، دیرتربه بلوغ جنسی رسیده و در طول عمر مفید تولید خود، تخم مرغ های کمتری تولید خواهند کرد.

همینطور در طول دوره پرورش، عوامل مختلفی ممکن است موجب گردد که وزن بدن بیش از آنچه مورد نظر است، شود.مرغ های چاق موکوس نرمالی در ناحیه واژن نخواهند داشت و اغلب با مشکل پرولاپس روبرو خواهند بود که آنان را مستعد مشکلات نظیر نوک زدن توسط سایر پرندگان موجود در گله خواهند کرد. این مشکل موجب افزایش مرگ و میر و کاهش زود هنگام تولید تخم مرغ در این پرندگان خواهد شد. دیگر پیامد های نامطلوب مانند افزایش نیاز به مواد غذایی پایه و تولید تخم مرغ های با کیفیت پایین از نظر بازارپسندی منجر به کاهش سودآوری در گله خواهد شد.

مواد افزودنی فیتوژنیک:

مواد افزودنی خوراکی گیاهی اثرات مثبتی بر آناتومی دستگاه گوارش و هضم و جذب مواد غذایی از خود نشان داده اند. این اثرات مثبت به علت افزایش آنزیم های پانکراس، بهبود یکپارچگی دستگاه گوارش و افزایش ترشح صفرا می باشد. آنزیم های پانکراس به بهبود هضم مواد غذایی مانند لیپیدها، کربوهیدرات ها و اسیدهای آمینه در دستگاه گوارش کمک می کنند. مصرف مواد گیاهی کمک خواهد کرد میزان پروتئین های آزاد در لومن روده کاهش یابد در نتیجه باکتری های پاتوژن نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها:

این ترکیبات موجب افزایش رشد و تکثیر باکتری های مفید در داخل دستگاه گوارش شده و از تکثیر باکتری های بیماری زا مانند ای کلای، سالمونلا و کلستریدیوم جلوگیری به عمل می آید. همچنین این ترکیبات موجب افزایش رشد پرزهای روده و افزایش ترشحی آنزیم هایی مثل آمیلاز می شوند . علاوه بر این مطالعات فراوانی ثابت کرده است که مصرف پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها موجب افزایش پاسخ ایمنی پرنده ایمنی پرنده علیه عوامل بیماری زا و بهبود عملکرد گله می گردد.

 

اسیدهای آلی:

اسید های آلی نیز با کاهش PH، ایجاد محیط نامناسب برای رشد باکتری های پاتوژن و افزایش آنزیم های گوارشی منجر به بهبود سلامت دستگاه گوارش در پرندگان می شوند.

سلامت دستگاه گوارش یکی از فاکتورهای اصلی برای دستیابی به وزن مطلوب می باشد. سلامت دستگاه گوارش ممکن است به وسیله عواملی چون عوامل بیماری زا، کیفیت پایین اقلام جیره غذایی و استرس های محیطی دستخوش تغییر شود.

این عوامل می تواند موجب التهاب دستگاه گوارش شود که از نظر اقتصادی خسارات فراوانی وارد خواهد نمود. در زمان بروز التهاب بدن به علت بی اشتهایی انرژی کمتری دریافت می کند . از طرفی به دلیل افزایش التهاب و افزایش متابولیسم انرژی بیشتری صرف می شود.

مواد گیاهی ، اسیدهای ارگانیک، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها می توانند موجب افزایش و تحریک پاسخ های ایمنی و بهبود یکپارچگی دستگاه گوارش خواهد شد. هضم و جذب مناسب می تواند منجر به رسیدن پولت های جوان به وزن هدف و یکنواختی گله گردد. حداکثر میزان تولید، پیک تولید و استمرار دوره موثر تخم گذاری در مرغان تخمگذار رابطه مستقیم با وزن مناسب پولت ها در دوران بلوغ دارد.

استفاده از افزودنی های طبیعی، مانند مواد فیتوژنیک و گیاهی اسیدهای ارگانیک، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها می توانند کمک بسیار شایانی در این امر داشته باشند.

منبع: The Poultry Site