تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

کنسانتره 5% گوشتی پایه

  • تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی) نمونه نتایج آزمایشگاهی نمونه گواهینامه بازرسی
  • در مناطق آب شیرین حداکثر نیم کیلو نمک در جیره نهایی اضافه نمایید.
  • کنسانتره دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت می باشد.
  • کنسانتره شامل پربیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ و محرک رشد می باشد.
  • ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است.
  • کنسانتره فاقد ضد کوکسیدیوز است.
  • حداکثر میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی شرکت 50 کیلو در تن خوراک نهایی می باشد.
  • از تغییر جیره ها جدا” پرهیز نموده و جهت دستیابی به جیره های اختصاصی و نیاز به استفاده از گندم و برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمایید.
  • تمامی کنسانتره های تولیدی شرکت ماکیان دام پارس دارای عمر قفسه ای 9 ماهه می باشند.

آنالیز کنسانتره 5% گوشتی پایه

مواد اولیه آنالیز آزمایشگاهی آنالیز واقعی
پروتئین 7/5 12
انرژی 850 1900
کلسیم 10/5 12/5
فسفر قابل جذب 3 5/2
فیبر 3/7 3/7
سدیم 2 2
کلر 2/4 2/4
متیونین قابل جذب 3 3
لیزین قابل جذب 2/6 2/6
متیونین + سیستئین قابل جذب 3/2 3/2
ترئونین قابل جذب 0.94 0.94
تریپتوفان قابل جذب 0.1 0.1
آرژنین قابل جذب 0.2 0.2

جیره پیشنهادی

مواد مورد استفاده در جیره تا وزن 400 گرم تا وزن 1300 گرم تا وزن 2200 گرم تا کشتار
کنسانتره 5% 50 50 50 50
ذرت 545 580 625 670
سویا (43%) 390 353 310 265
کربنات 7 5 3 2
روغن 7/5 11/5 12 13
نمک 0.5 0.5
جمع کل 1000 1000 1000 1000