تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

خطر شیوع بیماری تب برفکی سویه SAT-2

بنابر گزارش سرویس دامپزشکی کشور عراق به سازمان بهداشت جهانی حیوانات (WOAH)، میزان رخداد بیماری تب برفکی سویه SAT-2 در تمامی استان های این کشور در حال افزایش و همراه با تلفات می باشد. هم چنین بر اساس گزارش های رسمی رخداد این بیماری در کشور ترکیه نیز در حال افزایش است. به علاوه بروز بیماری در کشور های بحرین و عمان نیز گزارش شده است که این موضوع نشان دهنده افزایش خطر ورود این سویه اگزوتیک به ایران است. با توجه به این که در کشور ما واکسن های موجود در بازار، اعم از داخلی و وارداتی، قادر به ایجاد ایمنی علیه سویه SAT-2 نمی باشند، بنابراین به منظور پیشگیری از رخداد و شیوع این بیماری در کشور، لازم است تا کلیه دامداران توصیه های بهداشتی را رعایت کنند. هم چنین می توان جهت تقویت ایمنی سلولی و همورال در دام ها به منظور افزایش مقاومت در برابر بیماری و یا کاهش دفع و انتشار (شدینگ) ویروس و کاهش تلفات و تسریع بهبودی در صورت رخداد بیماری از محصول کاملا طبیعی ایمونوپروپوفیت استفاده نمود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ایمونوپروپوفیت اینجا کلیک کنید.