تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مقاومت آنتی بیوتیکی؛ برخی روش های مقابله

فهرست مطالب

مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از مهم ترین خطرات سلامتی قرن حاضر در سراسر دنیا محسوب می گردد. در سال 2019 میلادی، حدود 5 میلیون نفر در سرتاسر جهان به دلیل مقاومت آنتی بیوتیکی جان خود را از دست دادند که بیشترین مرگ و میر هم در صحرای آفریقا رخ داده بود. به علاوه، مقاومت آنتی بیوتیکی منجر به خسارات مالی و اقتصادی سنگینی نیز می گردد.

با توجه به ضررهای مالی و جانی فراوان مشکل مقاومت ضد میکروبی (AMR) باید به دنبال راهی برای مقابله و کاهش آن باشیم.

مشکل مقاومت آنتی بیوتیکی توانایی ما را برای درمان موثر بیماری های عفونی کاهش می دهد؛ زیرا با گسترش AMR و مقاوم شدن میکروارگانیسم ها به داروهای موجود، درمان بیماری ها به مشکل می خورد؛ در نتیجه شیوع و تلفات ناشی از بیماری ها افزایش می یابد، دوره بستری شدن طولانی می شود، هزینه های درمان هم بیشتر می گردند.

آشنایی با برخی روش های مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی و کاهش توسعه و گسترش آن

مقاومت میکروبی، مشکلی چند جانبه است که همه بخش های مختلف پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و محیط زیست را درگیر می کند؛ بنابراین مقابله با آن نیز نیازمند همکاری بین این بخش ها می باشد.

برخی اقداماتی که می توانند در کاهش توسعه و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی نقش داشته باشند، عبارتند از:

 • استفاده درست و منطقی از آنتی بیوتیک ها
 • مصرف آنتی بیوتیک ها دقیقا بر اساس دستورالعمل دارو
 • افزایش همکاری بین بخش های مختلف
 • تعیین قوانین ملی در مورد استفاده و تجویز آنتی بیوتیک ها
 • تهیه لیست داروهای مهم و ضروری و کاهش استفاده بی مورد از این داروها به منظور حفظ اثرگذاری آنها
 • تشکیل کمیته های مخصوص مقاومت آنتی بیوتیکی
 • تعیین برنامه های جدید برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی
 • تعیین دستورالعمل های درمانی
 • رعایت بهداشت و به خصوص شستن دست ها به منظور کاهش رخداد بیماری های عفونی
 • افزایش واکسیناسیون
 • افزایش تحقیق و توسعه به منظور کشف و ارائه داروها و واکسن های جدید
 • آموزش و افزایش آگاهی عمومی در مورد این مشکل بزرگ
 • آموزش و تعلیم متخصصین و افراد دخیل در بحث درمان در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی
 • ممنوع کردن فروش آنتی بیوتیک ها بدون ارائه نسخه پزشک
 • پایش و نظارت بر استفاده از داروهای ضدمیکروبی
 • وضع برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی تا با کاهش رخداد عفونت، مصرف آنتی بیوتیک ها هم کم شود

در مجموع می توان گفت کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها مهم ترین عامل در کاهش توسعه مقاومت آنتی بیوتیکی بوده و در حقیقت تمام برنامه های مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی نیز در راستای این هدف انجام می شوند.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین