تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

ژن مقاومت

makiandampars - antimicrobial resistance and agriculture

مقاومت آنتی بیوتیکی و کشاورزی

مقاومت آنتی بیوتیکی به معنای مقاوم شدن میکروارگانیسم ها به داروهایی است که برای مهار رشد و از بین بردن آنها طراحی شده بودند. این داروها برای درمان بیماری هایی که توسط ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و … ایجاد می شوند، به کار می روند؛ بنابراین مقاومت میکروارگانیسم ها به این …

مقاومت آنتی بیوتیکی و کشاورزی ادامه »

makiandampars - antimicrobial resistance spread

مقاومت های ضد میکروبی؛ نحوه انتشار

مقاومت ضدمیکروبی (AMR) به طور طبیعی و به مرور زمان به دلیل تغییرات ژنتیکی رخ می دهد. میکروارگانیسم های مقاوم به ترکیبات ضد میکروبی در میان انسان ها، حیوانات، غذا، گیاهان، محیط زیست (آب، خاک، هوا) یافت می شوند و می توانند از شخصی به شخص دیگر یا حتی بین انسان ها و حیوانات، به …

مقاومت های ضد میکروبی؛ نحوه انتشار ادامه »

makiandampars - AMR transmission between human,animals and environment

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط

انسان ها در چنگال یک بیماری همه گیر دیگر، فراتر از بیماری کرونا می باشند. با این که این عارضه به سرعت پاندمی های ویروسی گسترش پیدا نمی کند، اما تهدیدی بزرگ تر برای سلامت محسوب می شود و در دراز مدت خسارت های بسیار بیشتری ایجاد می کند. استفاده بیش از حد و نادرست …

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط ادامه »