تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

انتقال بیماری

makiandampars - international travels and antimicrobial resistance

نقش مسافرت های بین المللی در انتشار مقاومت آنتی بیوتیکی

مقاومت ضد میکروبی (AMR) یک خطر بزرگ و مهم برای سلامت عمومی در سراسر دنیا محسوب می شود که رخداد و گسترش روزافزونی دارد. این مشکل اثرات گسترده ای بر سلامت انسان ها، حیوانات و گیاهان دارد و حتی جلوی پیشرفت اقتصادی کشورها را هم می گیرد. مقاومت میکروبی منجر به افزایش شیوع بیماری ها …

نقش مسافرت های بین المللی در انتشار مقاومت آنتی بیوتیکی ادامه »

makiandampars - role of red mite in disease prevalence

نقش جرب قرمز طیور در انتشار بیماری ها

انگل خارجی درمانیسوس گالینه که به اسم های جرب قرمز (red mite) و شپشک طیور هم شناخته می شود، زیان بار ترین انگل برای مرغ های تخم گذار محسوب می شود و شیوع زیادی هم بین آنها دارد. آلودگی پرندگان با جرب قرمز مشکلاتی جدی برای سلامت و رفاه آنها و حتی سلامت عمومی ایجاد …

نقش جرب قرمز طیور در انتشار بیماری ها ادامه »

makiandampars - poultry red mite as a vector for poultry diseases

نقش جرب قرمز طیور در انتقال بیماری ها

جرب قرمز طیور (Poultry Red Mite = PRM) یا درمانیسوس گالینه یا شپشک از جمله انگل های خارجی و خونخوار اصلی طیور محسوب می شود که در سراسر دنیا تاثیر اقتصادی گسترده ای بر صنعت طیور دارد. چرخه زندگی این جرب شامل یک مرحله بدون تغذیه (لارو) و 3 مرحله خونخواری (پروتونیمف، دئوتونیمف و بالغ) …

نقش جرب قرمز طیور در انتقال بیماری ها ادامه »