تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مقاله علمی داروی ضد کوکسیدیوز گیاهی کوکسی فیت ال

کوکسیدیوز از جمله بیماری های عفونی شایع و با اهمیت اقتصادی بالا در صنعت پرورش طیور محسوب می شود که تمام امکانات پرورشی از جمله گوشتی، مادر و تخم گذار را درگیر می کند و حتی در فرم های تحت بالینی هم به دلیل کاهش عملکرد گله خسارات اقتصادی زیادی وارد می کند. استفاده از دارو های ضد کوکسیدیوز شیمیایی به دلیل ایجاد مقاومت های دارویی، ایجاد باقیمانده و نیاز به دوره پرهیز از مصرف و قوانین جدید مبنی بر ممنوعیت استفاده از آنها محدود گشته است. در حالی که ترکیبات موثره گیاهی به دلیل عدم امکان ایجاد مقاومت علیه آنها و نداشتن باقیمانده دارویی می توانند جایگزینی امن و مطمئن باشند. بر اساس آزمایشات انجام شده، داروی گیاهی کوکسی فیت ال می تواند به طور کامل جایگزینی برای کوکسیدیوسید های شیمیایی باشد. اخیرا مقاله علمی این آزمایش هم منتشر شده است که در ادامه می توانید آن را مطالعه نمایید.

لینک مقاله : 10.1007/s12639-023-01627-1