تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

پرخاشگری در سگ و گربه و راه حل آن

فهرست مطالب

خشونت یا پرخاشگری در سگ و گربه به معنی رفتارهای تهدید آمیز یا آسیب رسان آنها در برابر افراد یا حیوانات دیگر است و از جمله مشکلات رفتاری شایع، به خصوص در گربه ها محسوب می شود. این رفتار ممکن است با هدف جلوگیری از تشدید درگیری، دور کردن یا جا به جا کردن افراد یا حیوانات دیگر و … انجام شود.

پرخاشگری در سگ و گربه ها معمولا با نگاه خشن، غرغر کردن، پارس کردن، خرخر کردن، گاز گرفتن و … دیده می شود.

پرخاش در سگ ها می تواند یک روش ارتباطی طبیعی باشد، با این حال این رفتار در برابر شخص یا حیوانات دیگر معمولا به عنوان یک رفتار نامطلوب و مشکل در نظر گرفته می شود.

بیشتر پرخاشگری ها در سگ ها به صورت عاطفی و به دلیل ترس یا اضطراب در مغز ایجاد می شوند اما نوع دیگر پرخاش که به آن پرخاشگری شکارچی می گویند، توسط مرکز اشتهای مغز ایجاد می شود. در این حالت حیوان مضطرب نیست و هدف از آن کاهش فاصله، گرفتن شکار و خوردن آن است. در گربه ها نیز معمولا منشا پرخاش ترس، استرس و اضطراب است.

چند نوع پرخاش در سگ ها وجود دارد؟

 • پرخاشگری به دلیل ترس و اضطراب
 • پرخاشگری برای قلمرو
 • پرخاشگری برای مالکیت
 • پرخاشگری مادرانه یا به قصد محافظت
 • پرخاشگری به دلیل درد یا اذیت شدن
 • پرخاشگری ناشی از ناامیدی و به هدف مورد نظر نرسیدن
 • پرخاشگری به دلیل مشکلات اجتماعی
 • پرخاشگری به دلیل فحلی
 • پرخاشگری به دلیل بیماری
 • پرخاشگری برای شکار

makiandampars - aggression in dogs

چند نوع پرخاش در گربه ها وجود دارد؟

 • پرخاشگری به هنگام بازی
 • پرخاشگری به دلیل ترس و اضطراب
 • پرخاشگری به دلیل نوازش بیش از حد یا بر خلاف میل حیوان 
 • پرخاشگری به دلیل درد
 • پرخاشگری برای قلمرو
 • پرخاشگری به حیوانات یا افراد خانه در پاسخ به محرکی که دیده نمی شود (برای مثال به صدای گربه دیگری که در همسایگی است)
 • پرخاشگری مادرانه
 • پرخاشگری به دلیل فحلی و جفت گیری

makiandampars - aggression in cats

آیا رفتار پرخاشگرانه در سگ و گربه ها نگران کننده است؟

 بله! پرخاشگری و خشونت در سگ و گربه ها می تواند باعث آسیب فیزیکی به انسان ها و سایر حیوانات شود و موضوعی خطرناک و جدی است. هم چنین پرخاشگری ممکن است به دلیل بیماری های عفونی مثل هاری یا بیماری های غیر عفونی که سیستم عصبی را درگیر می کنند اتفاق افتاده باشد. در صورتی که سگ یا گربه دائما پرخاش می کند به این معنی است که سلامت فیزیکی و روانی آن دچار مشکل شده است. پس مراجعه به دامپزشک می تواند کمک کننده باشد.

چگونه می توان رفتار پرخاشگرانه در سگ و گربه ها را بهبود بخشید؟

 از آنجایی که غالبا پرخاشگری سگ و گربه ها به دلیل ترس و اضطراب می باشد، بنابراین داروی آرام بخش گیاهی نوروکالم می تواند به آنها کمک کند. نوروکالم حاوی عصاره گیاهان سنبل الطیب و بادرنجبویه بوده و سبب آرامش، کاهش استرس و اضطراب و بهبود بی قراری می شود و در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه موثر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین