تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

علل اضطراب در اسب

هر روزه شرایط مختلفی می تواند باعث بروز استرس و اضطراب در اسب (Anxiety in Horses) شود. دو نوع رایج اضطراب در اسب، اضطراب جدایی (Separation anxiety) و اضطراب اجرایی (Performance anxiety) می باشد. هرکدام از این اضطراب ها از علل متفاوتی نشأت می گیرند و با توجه به رفتار غریزی اسب و نیازهای سلامتی او، نیازمند رویکرد خاصی می باشند.
پی بردن به ریشه اضراب در اسب ممکن است کمی زمان ببرد و اقداماتی نیاز باشد. هرچه زمان بیشتری را با اسب خود سپری کنید، رفتار او را بیشتر مشاهده کرده و نشانه هایی را می یابید که او را تحریک می کند. ممکن است شما نتوانید رقتار اسبتان را تغییر دهید اما با از بین بردن منبع استرس زا، تأمین نیازهای تغذیه ای و توجه به محیط اطراف اسبتان، می توانید او را آرام کرده و اعتمادش را در شرایط مختلف جلب کنید.

 

نشانه های رایج اضطراب در اسب

  • Weaving and stall walking: حرکت اسب از طرفی به طرف دیگر و تاب خوردن. ممکن است اسب دو قدم به راست، دو قدم به چپ برود و این رفتار را ساعت ها تکرار کند. این رفتار می تواند باعث کشیدگی لیگامنت ها و کاهش وزن اسب شود.
  • Shaking or trembling: ممکن است هنگام سوار شدن بر اسب و حتی زمانی که اسب ساکن ایستاده است، شاهد لرزش و ارتعاش او باشیم.
  • Rolling eyes: اسبی که چشم هاش را تکان می دهد ترسیده است. در این حالت می توان سفیدی چشم را مشاهده کرد. حالت بدنی او می تواند بسیار تحت فشار باشد.
  • Backing into a corner: اسبی که ترسیده است می خواهد هرچه سریع تر از آن موقعیت خلاص شود و اگر به اصطبل برگردد فورأ به گوشه ای پناه می برد.
  • Rearing: اسب ممکن است عقب عقب برود و بخواهد با دستان خود ضربه ای بزند. عقب رفتن نشانه ای از ترس است.
  • Spooking or bolting: اسبی که ترسیده نگاهش را از عامل ترس بر می دارد و می خواهد که دور شود و ممکن است رم کند.

 

علل اضطراب

  • اضطراب جدایی
  • اضطراب هنگام مسابقه و اجرا
  • خستگی
  • تغییر شرایط

 

چه اقداماتی جهت کنترل استرس و اضطراب انجام دهیم؟

اضطراب می تواند باعث اختلال در سلامت اسب شود. کاهش وزن، کدر شدن پوشش خارجی، مستعد شدن به کولیک و آسیب به مفاصل و لیگامنت ها از علائم استرس و اضطراب در اسب می باشند.
اولین اقدام در این شرایط باید معاینه اسب توسط دامپزشک باشد تا مطمئن شود علت اضطراب، بیماری خاصی نباشد. درد می تواند به صورت استرس نمود پیدا کند، به خصوص در شرایطی که درد مربوط به زین کردن و سواری اسب باشد.

اگر اسب را تازه خریده اید زمان بیشتری را با او صرف کنید تا به شما عادت کند. با دست خود به او غذا دهید و با شناخت بیشتر، شرایط استرس زا برای او را کشف کنید.ممکن است دامپزشک برای اسبتان داروهای آرامبخش تجویز کند تا اضطراب باعث فرسوده شدن اسبتان نشود. آرامبخش ها ممکن است باعث خواب آلودگی، رخوت و کاهش هوشیاری اسبتان شود. بیشترآرامبخش ها توسط قوانین مسابقات و نمایشات منع شده بنابراین هنگام این رویدادها نمی توانید از آن ها استفاده کنید. بهتر است ترکیبات طبیعی را جایگزین این موارد کنید.

از این رو می توانید از داروی صد در صد گیاهی آرامبخش و ضد استرس نوروکالم (Neuro Calm) با ترکیبات عصاره گیاه سنبل الطیب و بادرنجبویه استفاده کنید. این گیاهان به صورت طبیعی روی سیستم عصبی تأثیر گذاشته و باعث ایجاد آرامش می شود. این گیاه با ترکیبات ایزوبورنئول، اسید والرنیک، لینالول و فلاونوئیدها اثرات درمانی یکدیگر را تشدید و تقویت کرده و موجب اثربخشی بیشتر دارو می شوند. این دارو هیچ گونه تداخلی نداشته و مصرف آن در همه شرایط امکان پذیر است.