تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

برنامه ملی ایران برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی

ترکیبات و داروهای ضد میکروبی، منابع ارزشمندی هستند که هر روزه در سراسر دنیا برای درمان بیماری های عفونی در انسان ها و حیوانات به کار می روند و هر سال جان میلیون ها نفر را نجات می دهند اما با ظهور میکروارگانیسم های مقاوم به داروهای ضد میکروبی و آنتی بیوتیک ها، اثرگذاری این داروها نیز کاهش یافته و به خطری بزرگ برای سلامت عمومی و اقتصاد تبدیل گشته است.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقاومت ضد میکروبی (AMR) را جزو مهم ترین تهدیدهای سلامتی قرن حاضر معرفی کرده و به همین دلیل از کشورهای مختلف دعوت نمود تا همسو با برنامه جهانی برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی، برنامه ای برای مهار این مشکل بزرگ تا سال 2017 تدوین کنند. به همین منظور ایران هم مانند سایر کشورها برای جلوگیری از گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی برنامه ریزی نمود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه جهانی مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی اینجا کلیک کنید.

برنامه ایران برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی چیست؟

اولین هدف در این برنامه افزایش آگاهی عمومی و ارتقای برنامه های آموزشی برای متخصصین است. در راستای این هدف برنامه هایی برای آگاه سازی عموم مردم در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی و آموزش متخصصین در این زمینه انجام گرفته است.

دومین هدف این برنامه نظارت و پایش مقاومت ضدمیکروبی، استفاده از داروهای ضد میکروبی و نشانه های تغییر در پاسخ به این داروها و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی می باشد. در رابطه با این هدف نیز استراتژی هایی مثل تقویت سیستم های نظارتی در بخش های  پزشکی و دامپزشکی، نظارت بر الگوی تجویز و مصرف آنتی بیوتیک ها در بیماران سرپایی و بستری، تقویت و استاندارد کردن تست های آزمایشگاهی برای تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی و هماهنگی بین بخش های مختلف پزشکی، دامپزشکی و محیط زیست وجود دارد.

سومین هدف جلوگیری از انتشار میکروارگانیسم های مقاوم به ترکیبات و داروهای ضد میکروبی از طریق اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل می باشد. در این مورد نیز باید برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی در خدمات پزشکی و هم چنین پرورش دام، طیور و آبزیان به خوبی اجرا شوند و ظرفیت مقابله با شیوع بیماری های مقاوم به درمان افزایش یابد.

چهارمین هدف ارتقای استفاده درست و منطقی از آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضدمیکروبی در زمینه های پزشکی و پرورش دام، طیور و آبزیان می باشد. بنابراین لازم است از استفاده مسئولانه از آنتی بیوتیک ها در این بخش ها اطمینان حاصل گردد.

پنجمین هدف در این برنامه ملی ارتقای تحقیق و توسعه در زمینه مقاومت آنتی بیوتیکی می باشد. در این زمینه نیز لازم است تا در مورد نحوه ایجاد و انتشار مقاومت میکروبی، کنترل و پیشگیری از عفونت ها، استفاده مسئولانه از آنتی بیوتیک ها، روش های درمانی موجود، روش های تشخیصی، یافتن آنتی بیوتیک های جدید و …. تحقیقات بیشتری صورت بگیرد و در این زمینه با سایر کشورها نیز همکاری شود.