تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط

فهرست مطالب

انسان ها در چنگال یک بیماری همه گیر دیگر، فراتر از بیماری کرونا می باشند. با این که این عارضه به سرعت پاندمی های ویروسی گسترش پیدا نمی کند، اما تهدیدی بزرگ تر برای سلامت محسوب می شود و در دراز مدت خسارت های بسیار بیشتری ایجاد می کند. استفاده بیش از حد و نادرست از آنتی بیوتیک ها سبب مقاوم شدن باکتری ها به این داروها گشته است. مقاومت آنتی بیوتیکی مشکلی است که هم انسان ها و هم حیوانات را درگیر می کند. بر اساس بررسی های انجام شده در سال 2019، سالیانه حدود 5 میلیون مرگ در ارتباط با مقاومت ضد میکروبی (AMR) اتفاق می افتد که حدود 1.3 میلیون آنها مستقیما به دلیل AMR می باشد.

راه های انتقال AMR بسیار متنوع و پیچیده می باشند اما شناسایی این روش ها برای جلوگیری از گسترش AMR ضروری می باشد.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها اتفاق می افتد، نه انسان ها و حیوانات.

 این باکتری های مقاوم سبب عفونت انسان ها یا حیوانات شده و به سختی با آنتی بیوتیک های موجود درمان می شوند. هم چنین امکان انتقال این باکتری های مقاوم از حیوان به انسان هم وجود دارد یا این که ممکن است باکتری های مقاوم حیوانی ژن های مقاومت خود را به باکتری های بیماری زای انسانی منتقل کنند.

باکتری های مقاوم چگونه منتقل شده و سبب گسترش مقاومت ضد میکروبی بین مردم می شوند؟

  • تماس مستقیم با انسان های آلوده به باکتری های مقاوم
  • تماس مستقیم با حیوانات (دام، طیور، حیوانات خانگی) آلوده به باکتری های مقاوم
  • زنجیره های غذایی
  • محیط زیست
  • مسافران

makiandampars - AMR transmission

مقاومت آنتی بیوتیکی هم در باکتری های بیماری زا و هم در باکتری های طبیعی (هم زیست) بدن ایجاد می شود. باکتری های بیماری زایی که به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده اند، در انسان ها یا حیوانات عفونت های مقاوم به درمان ایجاد می کنند و باکتری های طبیعی بدن هم می توانند به عنوان مخزن ژن های مقاومت عمل کرده و این ژن ها را به باکتری های بیماری زا منتقل و آنها را مقاوم کنند.

در نهایت می توان گفت که باید روش های انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی از طریق غذا و حیوانات به انسان به خوبی بین مردم جا بیفتد و بر باورهای غلط غلبه شود. هم چنین آشنایی دقیق با انواع روش های انتقال AMR می تواند در پیشگیری از گسترش آن موثر باشد.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین