تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

کاهش هزینه خوراک با استفاده از آنزیم ها

فهرست مطالب

استفاده از آنزیم ها در خوراک نزدیک به دو دلار برای هر تن خوراک هزینه دارد. با این وجود استفاده از آنزیم ها سبب کاهش هزینه خوراک به میزان 4 تا 11 دلار برای هر تن خوراک در مرغ های گوشتی و 9/8 دلار برای هر تن خوراک در مرغ های تخمگذار می گردد. همچنین هزینه خوراک به ازای تولید هر 1000 کیلوگرم تخم مرغ، می تواند تا 21/2 دلار برای هر تن خوراک کاهش یابد. بطور معمول از آنزیم های مختلفی در خوراک طیور استفاده می گردد. این آنزیم ها یا به صورت تک و یا ترکیبی از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد و هر آنزیم نقش بخصوصی در هضم خوراک ایفا می کند:

آمیلاز: این آنزیم به مقدار کم در بدن تولید می شود درنتیجه به منظور افزایش هضم نشاسته می بایستی از یک منبع خارجی تامین گردد. استفاده از این آنزیم در خوراک سبب می شود انرژی در دسترس خوراک به میزان 3 تا 5 درصد افزایش یابد. این آنزیم به هنگام استفاده همزمان با گزیلاناز کارآمدتر است.

پروتئاز: این آنزیم نیز در بدن به میزان کمی تولید می شود و نیازمند تامین از یک منبع خارجی می باشد. این آنزیم بر روی پروتئین های غیر مغذی موجود در برخی اجزا خوراک مانند سویا عمل کرده و در نتیجه سبب افزایش دسترسی پروتئین های موجود در خوراک می شود.

سلولاز: آنزیم سلولاز در بدن ساخته نمی شود و می بایست بطور خارجی تامین گردد. این آنزیم سلولز را به قندهای ساده ای مانند بتا-گلوکز و یا پلی ساکاریدهای کوتاهتر و الیگوساکاریدها تجزیه می کند.

فیتاز: آنزیم فیتاز سبب آزادسازی فسفر از مولکول فیتات در دستگاه گوارش می گردد و دسترسی زیستی آن را افزایش می دهد، درنتیجه سبب کاهش هزینه مربوط به استفاه از فسفر غیرآلی که برای تکامل و حفظ استخوان ها مورد نیاز است می گردد. همچنین این آنزیم سبب کاهش دفع فسفر و در نتیجه اثرات منفی آن بر محیط زیست می گردد. استفاده از فیتازهای نسل جدید سبب کاهش هزینه خوراک های کم کیفیت به میزان 4 تا 6 دلار می شود.

استفاده از آنزیم ها در جوجه های گوشتی

در مطالعه ای جهت بررسی اثر استفاده از آنزیم ها بر هزینه خوراک، از مخلوطی از آنزیم های آمیلاز، پروتئاز و فیتاز در خوراک با پایه ذرت، در جوجه های گوشتی استفاده شد و نتایج نشان داد که این آنزیم ها سبب کاهش مقادیر احتیاجات سایر مواد مغذی شدند و وزن گیری و ضریب تبدیل خوراک در همان سطحی که جوجه ها با خوراک استاندارد تغذیه می شوند، حفظ شد و درعین حال هزینه تولید خوراک به میزان 11 دلار برای هر تن خوراک کاهش یافت.

استفاده از آنزیم ها در مرغ های تخمگذار

در خوراک مرغ های تخمگذار نسبت به مرغ های گوشتی آنزیم بیشتری مورد نیاز می باشد. این امر به این دلیل است که جوجه ها بتوانند کاهش تولید آنزیم های داخلی خود را همزمان با بلوغ جبران کنند. مطالعات نشان داده است استفاده از آنزیم ها در خوراک تاثیرات چشمگیری در تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ و تبدیل خوراک دارد. همچنین نشان داده شده است استفاده از آنزیم ها در خوراک های با پایه سویا و ذرت نه تنها سبب افزایش انرژی قابل دسترس غلات می گردد بلکه سبب بهبود اختلالات دستگاه گوارش که مرتبط با منابع کربوهیدارت ها در رژیم غذایی است می گردد. درنتیجه استفاده از آنزیم ها در خوراک سبب کاهش هزینه و افزایش سودآوری تولید تخم مرغ می گردد.

منبع: www.allaboutfeed.com

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین