تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مطالعه متا آنالیز آگولین رومیننت

محصول آگولین رومیننت شرکت آگولین سوئیس دارای تاییدیه Carbon Trust تحت ISO 14064-2 (کیفیت، نظارت و گزارش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای) می باشد. این گواهی با استناد بر منابع دانشگاهی، مقالات علمی، گزارشات فیلدی و مطالعات متا آنالیز می باشد.

در مطالعه متا آنالیزی که اخیرا توسط این کمپانی بر روی اثرات آگولین رومیننت بر روی عملکرد، باروری، پارامترهای فیزیولوژیک و اثرات محیطی (کاهش متان) صورت گرفت، تعداد 23 مطالعه از 10 کشور مختلف که در 10 سال اخیر بر روی محصول آگولین رومیننت انجام شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در همگی این مطالعات آگولین رومیننت به مقدار 1 گرم به ازای هر راس گاو در روز مورد استفاده قرار گرفته بود. در مجموع حدود 4000 راس گاو شیری در این مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد مصرف آگولین رومیننت سبب افزایش بازدهی شیر، شیر اصلاح شده (Fat & Protein corrected milk) و افزایش بازدهی خوراک بدون تاثیر بر ترکیبات شیر و مصرف خوراک می گردد. همچنین مصرف این محصول سبب کاهش تولید متان به میزان 12.9% بدون ایجاد تغییر در الگوی تخمیر شکمبه می شود.

فایل مقاله این مطالعه را می توانید از لینک زیر مشاهده نمایید.

دانلود مقاله