تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

اسید بوتیریک:یک نیاز ضروری

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
اسید بوتیریک:یک نیاز ضروری

اسید های چرب کوتاه زنجیر (SCFA) ، اسید های ارگانیکی هستند که به طور طبیعی به عنوان فرآورده های جانبی حاصل از هضم و جذب فیبرها و یا ساکارید های غیر قابل هضم در روده بزرگ در اثر تخمیر توسط باکتری، قارچ و بعضا ویروس های تکثیر شده در دستگاه گوارش تولید می شوند. اسید های چرب کوتاه زنجیر (SCFA) با کاهش PH دستگاه گوارش موجب اثر مطلوب بر فلور میکروبی دستگاه گوارش، افزایش ترشح آنزیم های گوارشی، افزایش قابلیت هضم و جذب مواد غذایی و بهبود و تنظیم پاسخ های ایمنی دستگاه گوارش می شوند. همچنین SCFA می توانند موجب ممانعت یا محدودیت اثر عفونت های سالمونلایی در دستگاه گوارش شوند. بیماری سالمونلا یکی از بیماری های بسیار مهم در گونه های مختلف حیوانات خصوصا طیور تلقی می شود که علاوه بر ایجاد بیماری و خسارات قابل توجه اقتصادی توانایی انتقال و ایجاد بیماری در انسان را نیز دارا است. بیماری سالمونلا سالانه موجب ده ها میلیون عفونت و صدها هزار مرگ و میر در جمعیت انسانی می شود که آن را تبدیل به جدی ترین بیماری منتقل شونده از غذا کرده است. در بین اسید های ارگانیک، اسید بوتیریک به عنوان متابولیت اصلی برای سلول های کلون دستگاه گوارش بیش از سایرین مورد مطالعه قرار گرفته است. بوتیرات توسط سلول های پوششی دستگاه گوارش مصرف شده و به عنوان منبع ATP عمل می کند که پس از اکسید شدن داخل سلول، انرژی آزاد می کند. این انرژی آزاد شده در پمپ سدیمی غشای سلولی موجب ایجاد بالانس اسموتیک در دستگاه گوارش شده و باعث جذب آب و تشکیل مدفوع جامد تر و با قوام بهتر می شود. همچنین این تولید ATP موجب مصرف اکسیژن و تولید دی اکسید کربن خواهد شد. این کاهش اکسیژن باعث ایجاد محیط هیپوکسی در دستگاه گوارش شده و این محیط بی هوازی، مطلوب باکتری های کلستریدیا است که در تولید بوتیرات نقش دارند. تحقیقات نشان داده است که هم باکتری های بیماری زا مانند سالمونلا و هم درمان آننی بیوتیکی علیه آن موجب حذف باکتری های کلستریدیا که مهمترین نقش را در تکثیر Ecoli های همزیست و بالانس میکروفلور دستگاه گوارش دارند، می شود. در نتیجه سلول های کلون از تخمیر گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند و این عمل موجب ورود اکسیژن به داخل سلول ها می شود. این افزایش اکسیژن در داخل سلول ها و محیط روده موجب رشد بیشتر باکتری های هوازی مانند سالمونلا و shed باکتری در محیط پرورش و انتقال به سایر حیوانات نگهداری شونده در محیط می گردد. در زمان استفاده از آنتی بیوتیک با از بین رفتن کلستریدیا ها دقیقا همین مکانیسم رخ می دهد. یکی از راه حل های مبارزه با این مشکل استفاده از پری بیوتیک ها یا پروبیوتیک ها یا مکمل های اسید های چرب کوتاه زنجیر به صورت پوشش دار می باشد. از آنجایی که اسید های چرب کوتاه زنجیر به سرعت توسط میکرو فلور دستگاه گوارش متابولیزه شده و توسط سلول های پوششی دستگاه گوارش جذب می شوند بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که از آنها در مقابل محیط روده محافظت به عمل آید تا این اسید های چرب کوتاه زنجیر به محل اصلی تکثیر گونه های مختلف باکتری سالمونلا مانند ایلئوم، سکوم و کلون برسند. به همین دلیل یکی از روش های کارساز در این امر استفاده از اسید بوتیریک های پوشش دار می باشد. دستگاه گوارش بزرگترین عضو فعال در ایمنی بدن می باشد. اسید های چرب کوتاه زنجیر تنها متعادل کننده شرایط هموستاز روده ها و بهبود دهنده ی فلور میکروبی دستگاه گوارش نیستند بلکه پلی حیاتی میان فلور میکروبی دستگاه گوارش و ایمنی میزبان محسوب می شوند. اسیدهای ارگانیک در بسیاری از واکنش های سلولی مانند بیان ژن، تکثیر سلولی و آپاپتوزیس ( مرگ برنامه ریزی شده سلول ها در بدن) نقش دارند. بوتیرات موجب افزایش تکثیر سلول های نرمال روده و جلوگیری از رشد و تزاید سلول های غیر نرمال اپیتلیوم روده ها می گردد که یکی از اصلی ترین خطوط دفاعی در ایمنی ذاتی محسوب می شود. بوتیرات علاوه بر اثر مثبت بر رشد پرزهای روده موجب افزایش بیان ژن های موثر در دفاع میکروبی علیه عفونت های گوارشی می شود. بوتیرات موجب القای تولید ( HDP (host defense peptide که یک ماده حیاتی در سیستم ایمنی بدن است می شود. همچنین اسید های چرب کوتاه زنجیر موجب تحریک سلول های دندریک و ماکروفاژهای بدن به عنوان سلول های ارائه دهنده آنتی ژن و لنفوسیت های T به عنوان سلول های موثر در ایمنی سلولی می شوند. بوتیرات پوشش دار شده توانایی عبور از شرایط اسیدی معده را دارا است و به صورت دست نخورده وارد روده شده و در آنجا با مکانیسم های مختلف ذکر شده در نهایت موجب بهبود عملکرد حیوان می گردد. امروزه مصرف اسید های چرب کوتاه زنجیرخصوصااسید بوتیریک به دلیل نقش موثر آن در کنترل عفونت سالمونلایی در صنعت طیور به شدت توصیه می گردد و خوشبختانه مورد استقبال بسیاری از متخصصین و پرورش دهندگان این عرصه قرار گرفته است.

منبع: All about Feed
[/av_textblock]