makiandampars - international egg day

روز جهانی تخم مرغ؛ 17 مهرماه 1402

9 اکتبر مصادف با 17 مهر 1402 به عنوان روز جهانی تخم مرغ در نظر گرفته شده است (البته بر اساس برخی منابع دومین جمعه اکتبر که امسال مصادف با 13 اکتبر یا 21 مهر می باشد، روز جهانی تخم مرغ شناخته می شود.). نام گذاری این روز اولین بار در سال 1996 و در …

روز جهانی تخم مرغ؛ 17 مهرماه 1402 ادامه »