تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی

makiandampars - AMR transmission between human,animals and environment

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط

انسان ها در چنگال یک بیماری همه گیر دیگر، فراتر از بیماری کرونا می باشند. با این که این عارضه به سرعت پاندمی های ویروسی گسترش پیدا نمی کند، اما تهدیدی بزرگ تر برای سلامت محسوب می شود و در دراز مدت خسارت های بسیار بیشتری ایجاد می کند. استفاده بیش از حد و نادرست …

انتقال مقاومت ضد میکروبی بین انسان، دام و محیط ادامه »

makiandampars - antibiotic growth promoters in farm animals and AMR

نقش آنتی بیوتیک های محرک رشد در پیدایش مقاومت آنتی بیوتیکی

استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد به معنی استفاده از آنها به مقدار کم و دوزی پایین تر از دوز درمانی به منظور بهبود رشد و تولید گله است. عوامل بیماری زا و عفونی بازدهی گله را پایین می آورند، به همین دلیل برای مقابله با آنها از آنتی بیوتیک ها و …

نقش آنتی بیوتیک های محرک رشد در پیدایش مقاومت آنتی بیوتیکی ادامه »