ماکیان دام پارس-مراقبت های بعد جراحی در حیوانات خانگی

مراقبت های بعد جراحی در حیوانات خانگی

جراحی در حیوانات خانگی امری رایج است و هر حیوان ممکن است در طول عمر خود تحت عمل های انتخابی (مثل عقیم سازی) یا جراحی هایی با اهداف خاص و درمانی قرار گیرد. موفقیت یک عمل جراحی و بهبود سریع حیوان بعد آن، علاوه بر مهارت دامپزشک و تیم جراحی، تا حد زیادی به مراقبت …

مراقبت های بعد جراحی در حیوانات خانگی ادامه »