makiandampars - cat wash

صفر تا صد شستن گربه

آیا واقعا لازم است گربه خانگی را بشوریم؟ یکی از بزرگتزین چالش های صاحبان حیوانات خانگی خصوصا گربه شستن آن است. بیشتر گربه ها از آب نفرت دارند و از هیچ چیزی بیشتر از حمام کردن بدشان نمی آید. یکی از پرسش هایی که معمولا از دامپزشک پرسیده می شود این است که هر چند …

صفر تا صد شستن گربه ادامه »