تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

انتروتوکسمی

انتروتوکسمی گوساله یا اسهال کلستریدیایی گوساله ها بیماری شایع و کشنده گاوهای جوان است و یکی از عوامل اصلی زیان اقتصادی و بهره وری برای تولیدکنندگان سراسر جهان محسوب میشود. حدود نیمی از مرگ و میر گوساله های از شیر گرفته نشده به اسهال نسبت داده میشود. ابته عوامل پاتوژن مختلفی شناخته شده که باعث ایجاد اسهال گوساله می شوند و یا اینکه به بروز اسهال در گوساله کمک میکنند. سایر عوامل از جمله محیط نگهداری گوساله و شیوه های مدیریتی گوساله دانی بر شدت یا نتایج نهایی بیماری تأثیر می گذارد. ماهیت چند عاملی اسهال گوساله کنترل موثر این بیماری را در سخت می کند. کلستریدیوم پرفرنژنس؛ عامل انتروتوکسمی گوساله یکی از این عوامل، کلستریدیوم پرفرنژنس است که به ویژه به هنگام پرخوری و دریافت حجم زیادی شیر باعث بروز اسهال عفونی در گوساله میشود. در واقع باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در این وضعیت، مقدار زیادی توکسین را به درون مجرای روده آزاد میکند. به همین دلیل این اسهال با نام انتروتوکسمی گوساله نیز شناخته میشود. این باکتری به میزان زیاد در خاک، آب، غذا، مدفوع و روده انسان و تمام حیوانات وجود دارد. این عامل بعد از اشرشیاکلی و سالمونلا رایج ترین علت اسهال گوساله است.

اسهال کلستریدیایی در گوساله

انتروتوکسمی گوساله یا اسهال کلستریدیایی گوساله ها بیماری شایع و کشنده گاوهای جوان است و یکی از عوامل اصلی زیان اقتصادی و بهره وری برای تولیدکنندگان سراسر جهان محسوب میشود. حدود نیمی از مرگ و میر گوساله های از شیر گرفته نشده به اسهال نسبت داده میشود. البته عوامل پاتوژن مختلفی شناخته شده که باعث …

اسهال کلستریدیایی در گوساله ادامه »

makiandampars - enterotoxemia in ruminants

انتروتوکسمی، قلوه نرمی یا بیماری پرخوری در دام؛ پیشگیری و درمان

آنتروتوکسمی، قلوه نرمی یا بیماری پرخوری دام یک بیماری زیان بار است که معمولا در فصل های پاییز و بهار که جیره دام تغییر می کند، ایجاد می شود. این بیماری بیشتر در گوسفند و بز دیده می شود. گرچه امکان ابتلای گاو ها به این بیماری هم وجود دارد. انتروتوکسمی حاد می تواند حتی …

انتروتوکسمی، قلوه نرمی یا بیماری پرخوری در دام؛ پیشگیری و درمان ادامه »

مسمومیت با یونوفورها

مسمومیت با یونوفورها

یونوفورها ترکیباتی هستند که با کاتیون‌ها، کمپلکس‌های محلول در چربی و به صورت دینامیکی، برگشت‌پذیر را تشکیل می‌دهند و به این وسیله انتقال یون های خاص را در غشاهای بیولوژیکی تسهیل می کنند. یونوفور ها را می توان بر اساس میل ترکیبیشان با کاتیون ها، به انواع مختلف طبقه بندی کرد، به عنوان مثال یونوفورهای …

مسمومیت با یونوفورها ادامه »