makiandampars - EMA classification for antibiotics

دسته بندی آنتی بیوتیک ها توسط آژانس دارویی اروپا (EMA)

سالانه بیش از 70% آنتی بیوتیک های مهم پزشکی و بیش از 80% کل آنتی بیوتیک های تولید شده در دنیا در دامپزشکی و به خصوص به عنوان محرک رشد برای پرورش دام و طیور استفاده می شود. استفاده زیاد و رایج از آنتی بیوتیک های مهم پزشکی و دامپزشکی منجر به افزایش و گسترش …

دسته بندی آنتی بیوتیک ها توسط آژانس دارویی اروپا (EMA) ادامه »