makiandampars - WHO classification for antibiotics

طبقه بندی آنتی بیوتیک ها توسط سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی مقاومت ضد میکروبی (AMR) را جزو 10 مشکل اصلی برای سلامت عمومی طبقه بندی کرده است. با گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی، دیگر آنتی بیوتیک ها برای درمان عفونت های رایج، موثر و کارآمد نخواهند بود و این امر موجب بروز عفونت های مقاوم به درمان و افزایش شیوع بیماری ها، مرگ و …

طبقه بندی آنتی بیوتیک ها توسط سازمان بهداشت جهانی ادامه »