تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

تعیین جنسیت جوجه ها در رو ز صفر با استفاده از تکنولوژی بر پایه DNA:

فهرست مطالب

دانشمندان با استفاده از روشی بر پایه شناسایی DNA قادرند جوجه ها را پس از هچ تعیین جنسیت نمایند. این روش خصوصا برای تولیدکنندگان فعال در صنعت بوقلمون و مرغ شاخ دار نیز مفید خواهد.

محققان در انستیتو تحقیقات پرندگان در هند بیان داشتند که این روش جدید از نظر اقتصادی بسیاربرای پرورش دهندگان به صرفه خواهد کرد.

در این روش به میزان 100 میکرو لیتر خون جوجه های تازه تفریق شده برای تعیین جنسیت استفاده می شود. دانشمندان دستگاهی متحرک و قابل حمل طراحی کردند که می توان از آن در فارم ها نیز بهره گرفت و در همان محل تست انجام شود.

هر پرورش دهنده یا تولید کننده ای قادر است این دستگاه را خریداری نماید. به طوری که قیمت آزمایش هر نمونه از قیمت پرورش هر جوجه ماده و یا نر در مدت یک هفته کمتر خواهد شد.

بر خلاف جوجه مرغان، تعیین جنسیت در سایرپرندگان اهلی ممکن است هفته ها پس از تفریخ از تخم به طول انجامد. تعیین جنسیت جوجه بوقلمون در 16 هفتگی، مرغ شاخدار در 12 هفتگی ، اردک بین 8 تا 10 هفته و بلدرچین در 4 هفتگی انجام می شود. هر چقدر که جوجه ها زودتر تعیین جنسیت شوند هزینه تحمیل شده به پرورش دهندگان کمتر خواهد بود و از نظر اقتصادی به نفع آنها خواهد بود. این هزینه ها علاوه بر هزینه خوراک شامل هزینه های واکسیناسیون، هزینه های درمانی و سایر هزینه های مدیریتی خواهد بود.

منبع: Poultry world

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین