تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

برنامه راهبردی گروه تحقیق و توسعه شرکت ماکیان دام پارس

فهرست مطالب

1) برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درخواستی و مورد نیاز و یا در قالب دوره های مصوب سازمان نظام دامپزشکی کشور

2) راه اندازی آزمایشگاه های تشخیصی ،کنترل کیفی و تحقیقاتی ، آموزش عملی کارکنان آزمایشگاه ، تهیه مستندات و دستورالعمل های اجرائی (SOP)

3) کمک در تفسیر نتایج و ارائه راهکار های کنترل و پیشگیری از بیماری ها

4) مشاوره در راستای تشخیص ، درمان و اقدامات بهداشتی

5) مشاوره در زمینه پرورش،برنامه واکسیناسیون،تغذیه،قرنطینه،مدیریت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها

6) اجرای پروژه های تحقیقاتی ، عملیاتی و مطالعات فارمی جهت حل مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب با حفظ محرمانگی

7) همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها ، شرکت در کنگره ها ، چاپ مقالات و انتشارات علمی ( داخلی و خارجی)

8) همکاری و مشارکت در فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و تحقیق و توسعه ، با پیشنهاد و توافق طرفین

9) برگزاری دوره های آشنایی با FAMIQS,GLP,GMP

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین