درباره تب کریمه کنگو چه میدانیم؟

درباره تب کریمه کنگو تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی خطرناک و واگیردار مشترک بین انسان و حیوان است و عمدتا از طریق گزش کنه منتقل می شود. این بیماری اولین بار در سال 1944 در سربازان شوروی در منطقه کریمه شناسایی شد و “تب کریمه” نام گرفت. همان موقع ویروسی بودن …

درباره تب کریمه کنگو چه میدانیم؟ ادامه »