بررسی اثرات فرمولاسیون گیاهی ضد جرب قرمز طیور در مرغ تخم گذار

پیشگفتار جرب قرمز طیور، یکی از مهمترین تهدیدات در صنعت طیور به خصوص طیور تخمگذار تجاری و مادر در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایالت متحده، اروپا، ژاپن، چین و ایران محــسوب می شود. این انگل انتشار جهانی دارد و می تواند اکثر گونه های پرندگان را آلوده کند. تخمین زده می شود که …

بررسی اثرات فرمولاسیون گیاهی ضد جرب قرمز طیور در مرغ تخم گذار ادامه »