تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات آب و هوا از جمله بزرگ ترین مشکلات برای سلامت عمومی محسوب می شوند و بر یکدیگر نیز تاثیر می گذارند. با بدتر شدن مشکل تغییر آب و هوا، میلیون ها نفر در سراسر دنیا گرفتار مشکلاتی مانند سیل، خشکسالی و موج گرما می شوند. یکی از عواقب تغییر آب و هوا که کمتر شناخته شده است، افزایش شیوع و انتشار بیماری های باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلی و بیماری هایی که توسط بندپایان منتقل می شوند، در بین انسان ها، حیوانات و گیاهان می باشد. هم چنین با افزایش شیوع بیماری ها، استفاده از آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضدمیکروبی هم زیاد می شود؛ در نتیجه منجر به افزایش ریسک مقاومت ضدمیکروبی می گردد.

در حقیقت تغییرات آب و هوا به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت عمومی تاثیر می گذارد. اثرات مستقیم آن شامل افزایش دما، افزایش شیوع بیماری و مرگ و میر ناشی از گرما و احتمال بیشتر رخداد طوفان های سهمگین می باشد. اثرات غیر مستقیم آن نیز شامل تغییر شرایط محیطی مانند کیفیت و مقدار آب، به خطر افتادن امنیت غذایی، تغییر اکوسیستم و انتشار بندپایان ناقل بیماری می شود.

چگونه تغییرات آب و هوا منجر به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی می شود؟

درجه حرارت بر بیماری زایی باکتری ها موثر است. با افزایش دما و گرم شدن هوا عفونت های باکتریایی هم بیشتر می شوند و به نقاط دیگری که قبلا وجود نداشتند هم سرایت می کنند. در نتیجه مصرف آنتی بیوتیک بیشتر شده و ریسک مقاومت آنتی بیوتیکی هم افزایش پیدا می کند. از طرفی باکتری ها در این شرایط بیشتر تکثیر می شوند و امکان انتقال افقی ژن های مقاومت هم زیاد می شود.

خشکسالی که به دلیل تغییرات آب و هوا اتفاق می افتد، منجر به کمبود آب و غذا می شود. در این شرایط اکثر مردم، به خصوص کودکان، دچار سوء تغذیه شده و سیستم ایمنی آنها ضعیف می شود؛ در نتیجه حساسیت آنها به عفونت و بیماری بالا می رود. بنابراین بیماری های عفونی سریع تر منتشر می شوند و ممکن است به داروهای ضدمیکروبی نیز مقاوم شوند که در این صورت تلفات بیشتری ایجاد می کنند.

به علاوه عدم دسترسی به آب تمیز، بهداشت ضعیف، کاهش دسترسی به داروها و درمان های مناسب و … که در شرایط سیل یا خشکسالی ایجاد می شوند نیز می توانند در افزایش رخداد عفونت و مقاومت آنتی بیوتیکی نقش داشته باشند.

از طرفی خشکسالی و تغییرات آب و هوا بر کشاورزی و دامپروری هم تاثیر منفی می گذارد؛ بنابراین کشاورزان و دامپروران برای افزایش محصول و بهبود عملکرد تولید از آنتی بیوتیک ها و داروهای ضدمیکروبی استفاده می کنند اما استفاده بیش از حد و نادرست از این ترکیبات منجر به افزایش مقاومت ضد میکروبی می شود.

در مجموع تغییرات آب و هوایی که در سراسر دنیا ایجاد شده است، از راه های مختلف منجر به افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ها، حیوانات و گیاهان گشته است.