تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

فهرست مطالب

نقش ما در مقابله با مقاومت ضدمیکروبی چیست؟

 

قبل از اینکه آنتی بیوتیک ها در قرن بیستم کشف شوند، ابتلا به هر عفونتی میتوانست کشنده باشد. کشف آنتی بیوتیک نقطه عطفی در تاریخ بشریت بوده و با تحول دنیای مدرن پزشکی، جان تعداد بیشماری از موجودات را نجات داد. با این حال، معضلات مقاومت ضدمیکروبی (AMR) فکر بازگشت به دنیای بدون آنتی بیوتیک را بار دیگر در یاد انسانها انداخته است.

به یاد داشته باشید که اگر قرار باشد مقاومت ضدمیکروبی آسیبی به زندگی موجودات زنده بزند؛ هیچ گروهی مستثنی نمیشوند و همه انسانها، حیوانات و البته محیط زیست به یک میزان در معرض خطرات تهدیدکننده قرار خواهند داشت. در نتیجه همه ما برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی که از بزرگترین تهدیدهای حیات است؛ مسئولیم.

 

برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی چه کار کنیم؟

اگر چه همه ما میتوانیم قدم هایی در راستای کاهش مقاومت ضدمیکروبی برداریم اما چهار گروه زیر می توانند در مقابله با مقاومت ضدمیکروبی نقش اساسی داشته باشند:

  • بیماران

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. تلاش کنید سطح ایمنی خود را بالا نگه دارید تا از ابتلا به انواع عفونت در امان باشید. همیشه از انتی بیوتیک مطابق با دستور پزشک و به همان اندازه توصیه شده استفاده کنید. شستن دست ها، تهیه غذا به صورت بهداشتی و انجام واکسیناسیون همه اقداماتی هستند که به جلوگیری از عفونت کمک می کنند.

دقت کنید که مصرف آنتی بیوتیک ها در مواقعی که نیازی به آنها نیست ممکن است باعث پیشرفت مقاومت ضدمیکروبی شود.

  • کادر درمان و بهداشت

به عنوان کادر درمان موظفیم درمان اختصاصی و متناسب با تشخیص دقیق انجام دهیم. باید پروتکل های درمانی بر اساس تست های آنتی بیوگرام انجام شود. همچنین شناختن جایگزین های آنتی بیوتیکی و معرفی آن ها به بیماران میتواند قدم بزرگی در مقابله با مقاومت ضدمیکروبی باشد.

  • سیاست گذاران

ما به جایگزین های ضدمیکروبی جدیدی نیاز داریم تا در پروتکل درمانی؛ همیشه از باکتری های در حال تکامل جلوتر بمانیم. دولت ها می توانند با تشویق شرکت های فعال در این زمینه و فراهم کردن بستر تحقیق و توسعه کمک بزرگی به مقابله با مقاومت ضدمیکروبی کنند. به طور کلی، سیاست گذاران نقش به سزایی در مقابه با مقاومت ضد میکروبی دارند چه را که هم میتوانند برای محدود کردن مصرف آنتی بیوتیک ها قوانینی وضع کنند و هم با دادن اختیارات و امکانات بیشتر به متخصصین و فعالان این عرصه کمک میکنند.

  • صنعتگران

مشارکت شرکت‌های پیشرو بیودارویی برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی بسیار مهم است.

عملکرد سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی

یکی از رویکرد های مهم سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی “کنترل و پیشگیری از عفونت ها” است. کنترل و پیشگیری از عفونت ها برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی ضروری است. جلوگیری از هر عفونت به معنی کاهش رخداد  بیماری و به طبع کاهش مصرف داروهاست.

به علاوه سازمان بهداشت جهانی سالانه قوانین و توصیه های جدید برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی ارائه میکند و به وسیله آن مصرف آنتی بیوتیک ها را ممنوع یا محدود میسازد و  بر میزان مصرف آنتی بیوتیک در کشورهای مختلف نظارت میکند.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین