تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

باور های اشتباه در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی

فهرست مطالب

مقاومت ضد میکروبی (AMR) یک تهدید جهانی برای سلامت مردم در نظر گرفته می شود. در حال حاضر مقاومت ضد میکروبی به طور خطرناکی افزایش پیدا کرده است و منجر به افزایش قابل توجه گسترش عفونت ها و مرگ و میر در سراسر دنیا شده است. از این رو سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقاومت ضد میکروبی را چالش اصلی برای سلامت عمومی معرفی نموده و این مشکل می تواند پاندمی جهانی بعدی باشد. بنابراین لازم است با کسب آگاهی و شناخت بهتر مقاومت ضد میکروبی با این مشکل مقابله کنیم.

باور های نادرست رایج در میان مردم در مورد مقاومت ضد میکروبی چه هستند؟

(( انسان ها یا حیوانات نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند و بدنشان به آنتی بیوتیک پاسخ مناسب نمی دهد.))

این یکی از رایج ترین باور های اشتباه است. اکثر افراد تصور می کنند که بدن آنها به آنتی بیوتیک مقاوم شده است و به آن جواب نمی دهد، در حالیکه در اصل این باکتری ها هستند که از طریق مکانیسم های مختلف نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومت پیدا کرده اند و آنتی بیوتیک ها عملا در برابر آنها بی اثر گشته اند.

(( بهتره به محض اینکه علائم بیماری بهتر شد مصرف آنتی بیوتیک را قطع کنم تا از بروز مقاومت ضد میکروبی جلوگیری کرده باشم.))

اتفاقا برای جلوگیری از بروز مقاومت آنتی بیوتیکی، باید دوره مصرف آنتی بیوتیک ها را به اتمام رساند، تا باکتری ها به طور کامل از بین بروند. در غیر این صورت تعدادی باکتری باقی می مانند که نه تنها در اثر آنتی بیوتیک از بین نرفته اند، بلکه نسبت به آن مقاومت نیز پیدا کرده اند.

(( مقاومت آنتی بیوتیکی فقط برای افراد یا حیواناتی اتفاق می افتد که زیاد آنتی بیوتیک مصرف می کنند یا مقاومت آنتی بیوتیکی از فردی به فرد دیگر یا از حیوانات به انسان منتقل نمی شود.))

از آنجاییکه مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها در باکتری اتفاق می افتد، نه در شخص یا حیوان، در نتیجه این باکتری های مقاوم می توانند از شخصی به شخص دیگر یا حتی از حیوانات به انسان ها منتقل شوند و بنابراین مشکل مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند همه افراد را، چه زیاد از آنتی بیوتیک ها استفاده کنند چه نکنند، درگیر کند.

(( عفونت با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به راحتی درمان می شوند.))

عفونت با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، به سختی درمان می شود زیرا آنتی بیوتیک های اختصاصیشان بر آنها اثر نمی گذارند و باید از آنتی بیوتیک های جایگزین استفاده نمود که ممکن است اثرگذاری کافی نداشته باشند، عوارض جانبی بیشتری داشته باشند یا گران تر باشند.

(( آنتی بیوتیک ها می توانند عفونت های ویروسی را درمان کنند.))

آنتی بیوتیک ها تنها علیه باکتری ها موثرند و هیچ اثری بر ویروس ها ندارند. بنابراین در موارد عفونت های ویروسی تجویز آنتی بیوتیک ها فایده ای ندارد و تنها ریسک مقاومت آنتی بیوتیکی را افزایش می دهد. البته گاهی از آنتی بیوتیک ها برای جلوگیری از عفونت های باکتریایی ثانویه استفاده می شود.

(( واکسیناسیون به جلوگیری از گسترش مقاومت ضد میکروبی کمک نمی کند.))

واکسیناسیون از بروز بیماری های عفونی جلوگیری می کند که این امر خود نیاز به درمان و مصرف آنتی بیوتیک ها و دارو ها را از بین می برد. بنابراین می تواند در جلوگیری از گسترش مقاومت ضد میکروبی موثر باشد.

(( من نمی توانم هیچ کاری برای جلوگیری از انتشار مقاومت ضد میکروبی انجام بدهم.))

این باور اشتباه است. تک تک افراد در مبارزه با مقاومت ضد میکروبی نقش دارند. خود شما می توانید تنها زمانی که واقعا برای درمان عفونت به آنتی بیوتیک نیاز دارید، از آن استفاده کنید. برنامه واکسیناسیون را جدی بگیرید و با انجام واکسیناسیون از بروز بیماری ها پیشگیری کنید تا نیازی به درمان هم نداشته باشید. هم چنین باید از آنتی بیوتیک ها دقیقا بر اساس دستور پزشک استفاده کنید.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین