تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

افزایش جمعیت و مقاومت آنتی بیوتیکی

فهرست مطالب

مقاومت ضد میکروبی (AMR) یکی از مهم ترین تهدیدهای سلامتی امروزه محسوب می شود که پیشگیری و درمان موفقیت آمیز عفونت ها را با مشکلاتی جدی رو به رو می کند. علی رغم اقداماتی که در دهه اخیر برای مقابله با این مشکل انجام شده، روند مقاومت آنتی بیوتیکی در دنیا هیچ کاهشی نداشته است. استفاده بیش از حد و نادرست از داروهای ضدمیکروبی از جمله آنتی بیوتیک ها در پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی مهم ترین علل ایجاد و گسترش مقاومت ضد میکروبی محسوب می شوند. یکی از عللی که در ایجاد و گسترش مقاومت میکروبی در سال های اخیر نقش داشته است، افزایش جمعیت و سطح درآمد مردم جهان بوده است.

افزایش جمعیت مردم جهان چه تاثیری بر مقاومت ضد میکروبی دارد؟

طبق آخرین آمار، در حال حاضر جمعیت مردم جهان حدود 7 میلیارد نفر است. جمعیت انسان ها در سال 1999 میلادی از 6 میلیارد نفر عبور کرد و انتظار می رود تا چند سال آینده به 8 میلیارد نفر برسد. علاوه بر افزایش سریع جمعیت، تمایل به شهرنشینی نیز افزایش پیدا کرده است. در سال 2007، برای اولین بار بیش از نصف جمعیت مردم جهان در مراکز شهری ساکن بودند. این جمعیت زیاد که به طور متراکم و در مجاورت یکدیگر در مناطق شهری زندگی می کنند، ریسک انتقال و شیوع سریع بیماری های عفونی را افزایش می دهند و می توانند منجر به انتقال مقاومت میکروبی و افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضد میکروبی شوند.

هم چنین برای تامین این جمعیت لازم است تا سیستم های کشاورزی و دامپروری هم بزرگ و متراکم شوند و نزدیک شهرها باشند. از طرفی افزایش درآمد مردم به خصوص در کشورهای در حال توسعه، علاوه بر اینکه توانایی خرید و مصرف آنتی بیوتیک ها را برای مردم افزایش داده، سبب افزایش مصرف و تقاضا برای پروتئین های حیوانی شده است که به معنی استفاده بیشتر از آنتی بیوتیک ها برای پرورش حیوانات می باشد.

به علاوه با تسهیل مسافرت به نقاط مختلف دنیا و تجارت جهانی، میکروب های مقاوم به داروهای ضد میکروبی یا ژن های مقاومت نیز به سرعت در سراسر دنیا منتشر می شوند.

در نتیجه می توان گفت که با افزایش جمعیت، شهرنشینی، جا به جایی ها و بالا رفتن سطح درآمد مردم، مصرف آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای ضد میکروبی و احتمال ایجاد و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی نیز افزایش می یابد.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین