تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

کاربرد پلی فنول ها در پرورش حیوانات

ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد در اروپا، سبب پیدایش تعداد زیادی افزودنی خوراک جدید و یا اصلاح افزودنی های قدیمی به منظور کاربردهای جدید شده است. یک دسته از این افزودنی های جایگزین عصاره ها و اسانس های گیاهی می باشند. ما در این مقاله به بررسی اثرات پلی فنول ها در پرورش حیوانات می پردازیم. در 10 سال گذشته مقالات بی شماری در مورد استفاده از پلی فنول ها در تغذیه و سلامتی حیوانات منتشر شده است. گیاهانی همچون چای سبز و هسته انگور منبع خوبی از پلی فنول ها می باشند.

اثراات ضد التهابی

سندرم های التهابی ممکن است مرتبط با استفاده از روغن های غیر اشباع، به ویژه با منشا گیاهی، به عنوان منبع انرژی در خوراک طیور باشند. التهاب یکی از واکنش های ذاتی بدن در مواجهه سموم و مواد شیمیایی سمی موجود در خوراک با بافت های روده است، که این واکنش ها می توانند موجب آسیب رساندن به اتصالات محکم بین سلول ها شوند. این اتصالات جذب بین سلولی مواد را کنترل می کنند و آسیب به آن ها سبب ورود سموم و سایر میکروارگانیسم ها به لایه های داخلی تر روده شده و صرف انرژی و پروتئین بیشتری را برای بدن به همراه دارند. پلی فنول ها به حفظ این ساختارهای ضروری در بدن کمک می کنند.

اثرات آنتی اکسیدانی

فلاونوئید ها که یکی از انواع پلی فنول ها می باشند، به عنوان آنتی اکسیدان های قوی عمل کرده و سبب به دام انداختن رادیکال های آزاد و شلاته کردن مواد معدنی می شوند. این ترکیبات همچنین سبب فعالسازی آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش رادیکال های آلفا توکوفرول و مهار اکسیدازها می شوند. این امر منجر به بهبود فرآیندهای متابولیکی و در نتیجه بهبود عملکرد تولیدی حیوان می شود. تعدادی از مطالعات نشان دهنده بهبود کیفیت گوشت و مدت زمان نگهداری آن در حیواناتی است که در رژیم غذایی آن ها از پلی فنول ها استفاده شده است.

تاثیر پلی فنول ها بر ساختار و جمعیت میکروبی روده

بهبود جمعیت میکروبی و ساختار روده یکی از فاکتورهای حیاتی در روش های تغذیه ای نوین محسوب می شود. پلی فنول ها و متابولیت های حاصل از آن ها می توانند جمعیت میکروبی روده را تحت تاثیر قرار دهند. ترکیبات فنولی متعددی شناسایی شده اند که دارای خاصیت ضد میکروبی هستند و سبب مهار رشد باکتری ها و یا مرگ آن ها می گردند و تعدادی از آن ها پتانسیل استفاده به عنوان ترکیبات ضد میکروبی علیه عفونت ها را دارا می باشند.

یکی دیگر از آثار پلی فنول ها، کاهش آپوپتوز و مرگ سلولی می باشد. کاهش آپوپتوز به معنی صرف انرژی و پروتئین کمتر جهت جایگزینی سلول های جدید و در نتیجه استفاده از این منابع در راستای تکامل بیشتر حیوان است و در کل منجر به سود خالص بیشتر برای تولید کننده و حیوان می باشد.

منبع: سایت All About Feed