تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مقاله ایمونوپروپوفیت

هم اکنون می توانید مقاله مرتبط با آزمایش فارمی محصول ایمونوپروپوفیت شرکت ماکیان دام پارس را در مجله دیجیتال All About Feed تحت عنوان ” The effects of herbal extracts on combating Newcastle Disease” به نشانی زیر مطالعه نمایید:

https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/4/The-effect-of-herbal-extracts-on-combating-Newcastle-disease-571421E/

 

دانلود مقاله