تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

مقاله ایمونوپروپوفیت

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin

هم اکنون می توانید مقاله مرتبط با آزمایش فارمی محصول ایمونوپروپوفیت شرکت ماکیان دام پارس را در مجله دیجیتال All About Feed تحت عنوان ” The effects of herbal extracts on combating Newcastle Disease” به نشانی زیر مطالعه نمایید:

https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/4/The-effect-of-herbal-extracts-on-combating-Newcastle-disease-571421E/

 

دانلود مقاله