تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

سلامت دستگاه گوارش با گیاهان: چشم اندازی امیدوار کننده در صنعت طیور

ضرورت کنترل بیماری های دستگاه گوارش پرندگان (مانند کوکسیدیوز) در دنیایی که در آن محدودیت های استفاده از آنتی بیوتیک ها در خوراک رو به افزایش است، سبب شده گزینه های جایگزین مانند گیاهان و عصاره آن ها در مرکز توجه قرار گیرند. استفاده از ترکیبات گیاهی که به خوبی فرموله شده اند، بیانگر استراتژی مناسبی در مواجهه با چالش های پیشرو در صنعت مدرن طیور می باشد. بخصوص در زمانی که تقاضا برای پرورش حیوانات بدون استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد (AGPs) و تولیدات فاقد مواد باقیمانده روند رو به افزایشی دارد.

پرندگانی سالم با عملکرد تولیدمثلی و وزن گیری مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هدفی که عمدتاً با استفاده بهینه از خوراک حاصل می شود. پیش نیاز های اساسی برای این مهم شامل فرآیند هضم و جذب مطلوب است. تعادل سلامت دستگاه گوارش به سرعت می تواند از بین برود. دستگاه گوارش در انجام وظایف و عملکرد خود قوی می باشد اما به همان اندازه به عوامل برهم زننده تعادل نیز حساس است.

کوکسیدیوز یکی از بیماری های جدی و دشمنی ترسناک در صنعت طیور می باشد که توسط انگل تک سلولی ایجاد و از طریق مدفوع انتقال می یابد. این ارگانیسم تک سلولی سبب وارد آمدن آسیب های جدی به اندام های داخلی پرنده، اختلال در جذب مواد غذایی، و در نتیجه اختلال در رشد می گردد. بیماری به سرعت گسترش می یابد و منجر به ضررهای اقتصادی زیادی در صنعت مدرن پرورش دام و طیور می شود. خسارات جهانی ناشی از کوکسیدیوز شامل خسارات مربوط به تولید و هزینه های مرتبط با پیشگیری و درمان بیماری بیش از 5 میلیارد دلار در سال می باشد. عفونت های خفیف بالینی، همراه با از دست دادن عملکرد (به عنوان مثال کاهش مصرف خوراک ، بازده خوراک ضعیف) در بخشی از این اثرات اقتصادی نقش دارند.

به نظر می رسد روش های پیشگیری معمولی از جمله کوکسیدیواستات ها (coccidiostats) و داروهای ضد کوکسیدیوز برای پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز بحث برانگیز هستند، چرا که ظهور احتمالی سویه های مقاوم به دارو از این امر مستثنی نیستند. به طور قطع نیاز به راه حل های جایگزین برای دفاع از گله های طیور در برابر عوامل بیماری زا مانند انگل های آیمریا (Eimeria) وجود دارد.

راه حل ساده است و باردیگر از طبیعت مادر نشات می گیرد: ترکیبات فیتوژنیک (ترکیبات زیست فعال گیاهی) سلاحهای بی خطر و مؤثری هستند که قادر به کاهش آسیب های روده ای ناشی از کوکسیدیوز، نه تنها به صورت مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم از طریق کنترل پایدار عفونت های اولیه و ثانویه، می باشند.

منبع: Poultry world