تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

استفاده از ترکیب روغن های فرار گیاهی (آگولین رومیننت ال) در گاوهای شیری سبب کاهش انتشار گاز متان و افزایش بازده شیر می شود

کشاورزی، جنگلداری و سایر کاربری های اراضی، مسئولیت تقریباً یک چهارم از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی (GHG) در سال را بر عهده دارند. تولید محصولات کشاورزی تقریبا نیمی از این میزان را تشکیل می دهد که مهمترین عامل مؤثر در این دسته است. بیشترین مقدار در بین گازهای گلخانه ای تولید شده مربوط به گاز متان (CH4) است که در طی عمل تخمیر در روده تولید می شود و 32 تا 40 درصد از کل گازهای گلخانه ای ساطع شده از بخش کشاورزی را تشکیل می دهد.

با توجه به قانون اتحادیه اروپا مبنی بر ممنوعیت استفاده از محرک های رشد آنتی بیوتیکی در سیستم های پرورش دام و طیور و نگرانی در مورد انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی از حیوانات به انسان، استفاده از عصاره های گیاهی به منظور بهبود تخمیر شکمبه ای، افزایش تولیدات حیوان و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روغن های ضروری (Essential oil)، ترکیبات فرار هستند که می توانند به عنوان مشتقات الکل، استر یا آلدهید از فنیل پروپانوئیدها و ترپنوئیدها طبقه بندی شوند. سالیان متمادی است که روغن های فرار (EO) به عنوان یک عنصر فعال در بسیاری از ادویه ها و مواد نگهدارنده، برای مهار رشد باکتری ها، مورد استفاده قرار گرفته است. گزارشات مبنی بر اثرات اختصاصی روغن های فرار بر روی باکتری های شکمبه و اثرات ضد میکروبی آن ها پیشنهاد می کنند که این ترکیبات می توانند بر تخمیر شکمبه و بهره وری حیوان اثرگذار باشند. با این حال، عموم مطالعات صورت گرفته در این زمینه در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) بوده و یا مدت زمان آزمایش کوتاه و با داده های محدود می باشد.

آگولین رومیننت (Agolin Ruminant) یک افزودنی خوراک تجاری می باشد که به عنوان پرمیکس افزودنی طعم دهنده (sensory additive) در اروپا طبقه بندی می شود و استفاده از آن در ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته است. ترکیبات اصلی و فعال موجود در آگولین رومیننت شامل ترکیبات گیاهی روغن دانه گشنیز، ژرانیل استات و اوژنول می باشند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر این محصول بر عملکرد و تولید متان در گاوهای شیری به مدت طولانی تر بود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در گاوهای تغذیه شده با 1گرم آگولین رومیننت به ازای هر راس در روز، به مدت 22 هفته، تولید گاز متان در سه هفته ابتدایی آزمایش به ازای هر راس گاو در روز میزان 6%، و به ازای هرکیلوگرم شیر تولیدی به میزان 20%، کاهش یافته بود (میزان کاهش گاز متان به ازای هرکیلوگرم شیر تولیدی، واحد اندازگیری مناسب تری می باشد چرا که میزان کاهش انتشار را در واحد بازده حیوان نشان می دهد). به همین ترتیب، انرژی ذخیره شده از طریق کاهش تولید متان، در جهت مقاصد تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در استفاده از آگولین رومیننت، افزایش بازده تولید شیر به میزان 3 کیلوگرم، بدون تغییری در ترکیبات شیر، مشاهده شد.

منبع: Hart, Kenton J., et al. “An Essential Oil Blend Decreases Methane Emissions and Increases Milk Yield in Dairy Cows.” Open Journal of Animal Sciences 9.03 (2019): 259.

*جهت اطلاع بیشتر از محصولات آگولین به بخش محصولات سایت مراجعه نمایید.