تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

ارزیابی اثر داروی طبیعی گیاهی “ایمونوپروپوفیت” بر پاسخ سیستم ایمنی طیور در واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل

فهرست مطالب

بیماری های عفونی در صنعت طیور به عنوان تهدیدی جدی محسوب می شوند که منجر به به خطر انداختن سلامت حیوان، کاهش تولید و زیان های اقتصادی می گردند. با توجه به تلفات و هزینه‏های سنگین ناشی از ضعف سیستم ایمنی در طیور و عفونتهای ناشی از آن بر صنعت و ناکارآمدی روش های رایج، پیشگیری و گاهی درمان با استفاده از یک ترکیب کاملا گیاهی مبتنی بر دانش فنی بومی می‏تواند خدمت بزرگی به صنعت طیور باشد. در این مطالعه اثر داروی طبیعی گیاهی” ایمونوپروپوفیت”، حاوی عصاره ی سرخارگل، عصاره شیرین بیان و عصاره پروپولیس، بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه ها بررسی شد. 60 قطعه جوجه تجاری یک روزه بطور تصادفی به 6 گروه 10تایی تقسیم شدند. جوجه ها در گروه های A و B از 5 تا 42 روزگی، تحت درمان با داروی ایمونوپروپوفیت به میزان 250 میلی لیتر در آب آشامیدنی قرار گرفتند. واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل در گروه های A تا D انجام شد و گروه های E و F به عنوان گروه های شاهد محسوب گشته و تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. همگی گروه ها در 35 روزگی تحت چالش با ویروس حاد نیوکاسل قرار گرفتند. در گروه های A و C و E چالش از طریق تزریق ویروس و در گروه های B و ِD و F چالش از طریق تماس انجام شد. تیتر آنتی بادی بر علیه بیماری نیوکاسل از طریق تست HI (Hemagglutination Inhibition) در روزهای 4، 21، 28، 35 و 42 اندازگیری شد. همچنین به منظور بررسی تکثیر و دفع ویروس، در روزهای 3، 7 و 10 پس از چالش با ویروس حاد نیوکاسل، از تمامی گروه های مورد آزمایش نمونه سوآب کلوآک (Cloacal-swab) و سوآب نای (Tracheal-swab) تهیه و حضور یا عدم حضور ویروس با روش RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده، مصرف داروی گیاهی” ایمونوپروپوفیت” از طریق افزایش تیتر آنتی بادی، موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی در پاسخ به واکسیناسیون علیه ویروس حاد نیوکاسل شد. همچنین در هنگام مواجهه جوجه ها با ویروس حاد نیوکاسل، استفاده از این دارو سبب جلوگیری از تکثیر و شدینگ ویروس شد. لذا مصرف ایمنوپروپوفیت جهت ارتقای سیستم ایمنی طیور در تقابل با بیماری های ویروسی خطرناک همچون نیوکاسل، بهبود عملکرد واکسن ها و کاهش دفع ویروس حاد از پرندگان واکسینه برای کاهش نرخ انتشار، کم کردن موارد وقوع و اجرای سیاستهای پیشگیرانه نسبت به این بیماری قابل توصیه است.

منبع:

Immunomodulatory Effects of A Natural Herbal Extracts Against Virulent Newcastle Disease Virus. The 7th International Veterinary Poultry Congress & Exhibition of Iran (IVPC2020)_ February 4 – 5 , 2020 ,Tehran, Iran.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره در روزهای کاری 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین