تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

درباره تب کریمه کنگو

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی خطرناک و واگیردار مشترک بین انسان و حیوان است و عمدتا از طریق گزش کنه منتقل می شود. این بیماری اولین بار در سال 1944 در سربازان شوروی در منطقه کریمه شناسایی شد و “تب کریمه” نام گرفت. همان موقع ویروسی بودن عامل آن اعلام شد ولی قادر نبودند ویروس را جدا کنند.  پس از آن در سال 1956، ویروس از یک کودک با علایم مشابه جدا شد و آن را “تب کنگو” نامگذاری کردند. سرانجام در سال 1967 مشخص شد عامل هر دو بیماری یک ویروس است و به آن “ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو”  (CCHFV) می گویند. قرن ها قبل از نامگذاری تب کریمه کنگو، علائم مشابه این بیماری در ایران برای اولین بار در کتاب گنجینه خوارزمشاه جرجانی در حدود قرن دوازدهم توصیف شد و در سال ۱۹۷۰ وجود بیماری در ایران رسما گزارش شد. 

عامل تب کریمه کنگو

عامل این بیماری یک RNAویروس از جنس Orthonairovirus و خانواده Nairoviridae است. 

ویروس تب کریمه کنگو از بسیاری از حیوانات جدا شده ولی معمولا علامتی ندارد و تنها در انسان است که منجر به بروز علائم و بیماری زایی می شود. مرگ و میر بر اثر تب کریمه کنگو بالا است و به سی درصد می‌رسد.