نقرس پرندگان

بیماری کلیوی در پرندگان بسیار شایع است. در حدود 30% از بیماری های پرندگان مرتبط یا ناشی از مشکلات کلیوی است. بیماری کلیه شایع ترین علت بروز بیماری نقرس در گونه های مختلف پرندگان است.  در پرنده سالم، اوریک اسید در کبد تولید شده و توسط کلیه ها به همراه موکوس از طریق ادرار دفع می شود. …

نقرس پرندگان ادامه »