ماکیان دام پارس-مدیریت کوکسیدیوز در فارم; ضد کوکسیدیوز ها و مشکلات آن

مدیریت کوکسیدیوز در فارم; ضد کوکسیدیوز و مشکلات آن

کوکسیدیوز بیماری کوکسیدیوز در طیور یکی از رایج ترین بیماری­ها در سراسر جهان است. این بیماری به علت بروز مرگ و میر، کاهش وزن بدن و افزایش هزینه­ های ناشی از کنترل­های پیشگیرانه و درمان باعث وارد شدن خسارات اقتصادی می­شود. همچنین کوکسیدیوز پرنده را مستعد درگیری آنتریت نکروتیک (Necrotic Entritis) ناشی از کلستریدیوم پرفرنجنس …

مدیریت کوکسیدیوز در فارم; ضد کوکسیدیوز و مشکلات آن ادامه »