تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

کنسانتره 2.5% گوشتی

تامین کننده حداقل ۳۰ ماده مورد نیاز طیور گوشتی

دارای عمر قفسه ای 9 ماهه

 

کنسانتره های شرکت ماکیان دام پارس تامین کننده حداقل ۳۰ ماده مورد نیاز طیور می باشند. فرمول های مکمل مورد استفاده در کنسانتره ماکیان دام پارس اختصاصی بوده و تامین کننده نیاز کلیه ی نژادها است. این کنسانتره ها حاوی مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت بوده و همچنین شامل پری بیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ، محرک رشد و فاقد ضد کوکسیدیوز هستند. مصرف این محصول موجب بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات و درگیری با بیماری های ویروسی خواهد شد. تمامی کنسانتره های شرکت ماکیان دام پارس برخلاف سایر کنسانتره های موجود، دارای عمر قفسه ای ۹ ماهه می باشند.

  • تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی)
  • دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت (ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است)
  • دارای پری بیوتیک، اسیدهای ارگانیک، ترکیبات ضد قارچ و محرک رشد
  • فاقد ضد کوکسیدیوز
  • دارای عمر قفسه ای 9 ماهه
  • قابل استفاده در کلیه نژادها
  • کلیه آنالیز ها بر اساس روش SID طراحی و از لحاظ اسید های آمینه در جیره نهایی تامین شده است.
  • میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی با توجه به نژاد و مواد اولیه خوراک تعیین می گردد.
  • جهت دستیابی به جیره های اختصاصی بر اساس نژاد، سن، درصد تولید، وزن مرغ و تخم مرغ و همچنین برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمایید.

آنالیز کنسانتره 2/5% گوشتی

مواد اولیه آنالیز واقعی A آنالیز آزمایشگاهی A آنالیز واقعی B آنالیز آزمایشگاهی B
پروتئین 21/5 12/5 19 10
انرژی 2950 800 2800 700
کلسیم 23 18/5 26/4 22/4
سدیم 4 4 3/7 3/7
کلر 5 5 4/8 4/8
فسفر قابل جذب 10/4 6/3 7/66 3/5
متیونین قابل جذب 8/5 8/5 7/4 7/4
لیزین قابل جذب 6/9 6/9 5/3 5/3
ترئونین قابل جذب 1/7 1/7 1/7 1/7
متیونین + سیستئین قابل جذب 8/7 8/7 7/5 7/5

جیره پیشنهادی

مواد مورد استفاده در جیره 1-10 روزگی 11-24 روزگی 25-35 روزگی 40-46 روزگی 47 تا کشتار
کنسانتره 2/5% A 25 B 25 B 25 B 22 B 20
ذرت 560 600 645 691 713
سویا (43%) 395 360 315 275 255
کربنات 9 4 2 2 2
روغن 11 11 13 10 10
جمع کل 1000 1000 1000 1000 1000

You may also like…