تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

کنسانتره 2.5% تخمگذار

تامین کننده حداقل ۳۰ ماده مورد نیاز طیور تخم گذار

دارای عمر قفسه ای 9 ماهه

 

کنسانتره های شرکت ماکیان دام پارس تامین کننده حداقل ۳۰ ماده مورد نیاز طیور می باشند. فرمول های مکمل مورد استفاده در کنسانتره ماکیان دام پارس اختصاصی بوده و تامین کننده نیاز کلیه ی نژادها است. این کنسانتره ها حاوی مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت بوده و همچنین شامل پری بیوتیک، اسید ارگانیک، ضد قارچ، محرک رشد و فاقد ضد کوکسیدیوز هستند. مصرف این محصول موجب بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات و درگیری با بیماری های ویروسی خواهد شد. تمامی کنسانتره های شرکت ماکیان دام پارس برخلاف سایر کنسانتره های موجود، دارای عمر قفسه ای ۹ ماهه می باشند.

  • تنها کنسانتره دارای گواهینامه استاندارد (بازرسی)
  • دارای مولتی آنزیم و فیتاز مقاوم به حرارت پلت (ارزش غذایی فیتاز در جیره نهایی محاسبه شده است)
  • دارای پری بیوتیک، اسیدهای ارگانیک، ترکیبات ضد قارچ و محرک رشد
  • فاقد ضد کوکسیدیوز
  • دارای عمر قفسه ای 9 ماهه
  • قابل استفاده در کلیه نژادها
  • کلیه آنالیز ها بر اساس روش SID طراحی و از لحاظ اسید های آمینه در جیره نهایی تامین شده است.
  • میزان مصرف کنسانتره طبق فرمول های پیشنهادی با توجه به نژاد و مواد اولیه خوراک تعیین می گردد.
  • جهت دستیابی به جیره های اختصاصی بر اساس نژاد، سن، درصد تولید، وزن مرغ و تخم مرغ و همچنین برنامه نوری مناسب با گروه علمی شرکت تماس حاصل فرمایید.

آنالیز کنسانتره 2/5% تخمگذار

مواد اولیه آنالیز واقعی A آنالیز آزمایشگاهی A آنالیز واقعی B آنالیز آزمایشگاهی B
پروتئین 11/7 6/3 13/2 7/7
انرژی 1850 600 2000 700
کلسیم 16/5 12/5 15/7 11/7
سدیم 5/5 5/5 3/7 3/7
کلر 6 6 3/6 3/6
فسفر قابل جذب 11 6/9 8/85 4/7
متیونین قابل جذب 6/2 6/2 3/7 3/7
لیزین قابل جذب 2/7 2/7 0.66 0.66
ترئونین قابل جذب 0.1 0.1 0.3 0.3
متیونین + سیستئین قابل جذب 6.3 6.3 3.9 3.9

You may also like…