تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

روز جهانی امنیت غذایی; برای غیر منتظره ها آماده باشید

فهرست مطالب

به طور کلی اختلال در امنیت مواد غذایی شرایطی است که طی آن سلامت انسان با مصرف خوراک به خطر می افتد. این وضعیت ممکن است در پی رخدادهای تصادفی، کنترل کیفی ناکافی، تقلب در تولید و عرضه مواد غذایی یا رویدادهای طبیعی رخ دهد. آمادگی برای مقابله با این مشکلات مستلزم تلاش های تخصصی از سوی سیاست گذاران، مقامات مربوط به ایمنی مواد غذایی، دامپزشکان، کشاورزان و افراد دخیل در تجارت مواد غذایی است. البته مصرف کنندگان نیز می توانند نقش فعالی ایفا کنند.

روز جهانی امنیت غذایی نیز به همین منظور، درتاریخ 7 ژوئن 2024؛ با تاکید بر اهمیت آمادگی برای مقابله با چالش های این مسیر؛ توجه عموم را به ضرورت حفظ بهداشت مواد غذایی جلب میکند.

مراسم گرامیداشت این روز، هر ساله به طور مشترک توسط سازمان غذا و کشاوری (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برگزار میشود. هدف از از این امر جلب توجه افراد دخیل در حفظ سلامت غذا و الهام بخشیدن به آنها برای کمک به پیشگیری، شناسایی و مدیریت خطرات احتمالی است. سلامت انسان، رونق اقتصادی و کشاورزی، دسترسی به بازار و توسعه پایدار همه در گرو این مهم هستند.

عنوان پیشرفته
ساعت مشاوره: 8:30 تا 10 | 12 تا 13

مشاوره تخصصی آنلاین