تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

خطر آنفلوآنزای مرغی در کمین است.

به نقل از سازمان بهداشت جهانی حیوانات (WOAH): وضعیت آنفلوآنزای مرغی حاضر، نگرانی هایی در جوامع بین الملل ایجاد کرده است. از اکتبر 2021، به طور بی سابقه ای شیوع های بیماری در مناطق مختلف جهان گزارش شده است و حتی بیماری به مناطق جدید جغرافیایی هم رسیده است و اثرات زیان باری بر سلامت و رفاه حیوانات گذاشته است.makiandampars - avian influenza and mammals

گرچه بیماری به طور اولیه طیور و پرندگان وحشی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما هم چنین می تواند به پستانداران، از جمله انسان هم منتقل شود. وضعیت فعلی این خطر را نشان می دهد که آنفلوآنزای مرغی H5N1 احتمالا بهتر با پستانداران سازگار می شود و به انسان و سایر حیوانات منتقل می شود. به علاوه، برخی پستانداران مثل سمور می توانند هم زمان به ویروس های مختلف آنفلوآنزا آلوده شوند و منجر به تشکیل سویه ها و تحت گونه های جدید شوند؛ که به مراتب ضرر های بیشتری برای حیوانات و یا انسان ها دارد و تهدیدی برای سلامت حیوانات اهلی و وحشی و به خصوص سلامت عمومی محسوب می شود. به همین جهت لازم است اقدامات امنیت زیستی سفت و سخت در مرغداری ها در جهت جلوگیری از انتشار بیماری صورت گیرد.

منبع: /https://www.woah.org/en/statement-on-avian-influenza-and-mammals