تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

به روز باشید

makiandampars-mdp-reportage-icon

مقاومت آنتی بیوتیک ماکیان دام پارس

makiandampars - antibiotics resistance in veterinary medicine
مقاومت آنتی بیوتیکی

مقاومت آنتی بیوتیکی و دامپزشکی

مقاومت ضد میکروبی (AMR) یکی از مهم ترین مشکلات سلامتی انسان ها و حیوانات در سراسر دنیا محسوب می شود. مقاومت ضدمیکروبی زمانی اتفاق می

makiandampars - antimicrobial resistance and agriculture
مقاومت آنتی بیوتیکی

مقاومت آنتی بیوتیکی و کشاورزی

مقاومت آنتی بیوتیکی به معنای مقاوم شدن میکروارگانیسم ها به داروهایی است که برای مهار رشد و از بین بردن آنها طراحی شده بودند. این

makiandampars - antimicrobial resistance and environment
مقاومت آنتی بیوتیکی

مقاومت آنتی بیوتیکی و محیط زیست

مقاومت آنتی بیوتیکی که به دلیل انتقال باکتری های مقاوم یا ژن های مقاومت اتفاق می افتد، یک چالش جهانی برای سلامت انسان ها، حیوانات

makiandampars - antimicrobial resistance and climate change
مقاومت آنتی بیوتیکی

مقاومت آنتی بیوتیکی و آب و هوا

مقاومت آنتی بیوتیکی و تغییرات آب و هوا از جمله بزرگ ترین مشکلات برای سلامت عمومی محسوب می شوند و بر یکدیگر نیز تاثیر می

Shape
Shape
Shape