تولید کننده داروهای گیاهی، پروبیوتیک ها ، افزودنی های تخصصی خوراک و کنسانتره

به روز باشید

makiandampars-mdp-reportage-icon

رپورتاژ ماکیان دام پارس

رپورتاژ محصول کوکسی فیت

بیماری کوکسیدیوز کوکسیدیوز شایع ترین و زیان بارترین بیماری در صنعت طیور است که توسط انگل پروتوزوآی درون سلولی اجباری متعلق به جنس آیمریا ایجاد

رپورتاژ محصول ایمونوپروپوفیت

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به منابع غذایی مسئله‌ای مهم است. از این رو پرورش طیور دارای جایگاه ویژه‌ای است. در پرورش طیور

رپورتاژ

رپورتاژ محصول ایمونو اکینامول

در طی سال های گذشته صنعت طیور به دلیل افزایش جمعیت رشد چشمگیری داشته است. این صنعت نقش مهمی در اقتصاد و تغذیه کشورهای جهان

Shape
Shape
Shape