تعیین جنسیت پرندگان – قسمت اول

برای کسانی که به دنبال نگهداری از یک پرنده به عنوان حیوان خانگی خود هستند، دانستن اطلاعاتی مثل رفتار های عادی، میزان صدا، نوع مراقبت، تغذیه و محل نگهداری مناسب ضروری است. بسیاری از رفتارها و نیازهای پرنده خصوصا در فصل جفت گیری در پرندگان نر و ماده متفاوت است. از آن جایی که اندام …

تعیین جنسیت پرندگان – قسمت اول ادامه »